Over ons

Algemeen

Onze belangrijkste bijdrage aan een duurzame wereld draait om de producten en diensten die wij wereldwijd aan onze klanten leveren. De sectoren waar wij de meest sprekende bijdragen leveren, zijn:     

  • De schaarste aan grondstoffen: de vraag naar metalen neemt tegenwoordig steeds toe maar ze worden steeds schaarser. Umicore's recyclagecapaciteiten herwinnen meer dan 20 metalen, met inbegrip van edele en andere metalen.
  • Zuivere lucht: wereldwijde inspanningen om striktere uitstootnormen zorgen wereldwijd voor groeimogelijkheden in de markt van katalysatoren in de automobielindustrie, in zowel personenwagens als zware voertuigen.
  • Elektrisch aangedreven voertuigen: de groeiende markt voor lithium-ionbatterijen drijft de vraag naar onze kathodematerialen voor herlaadbare batterijen op. 

Economisch

Umicore heeft evenwel uitstekende groeivooruitzichten wat betreft de producten en diensten die gebaseerd zijn op het streven naar schonere mobiliteit (autokatalysatoren en herlaadbare-batterijmaterialen). Hetzelfde geldt voor gebieden waar een efficiënt grondstoffengebruik centraal staat, via ons bedrijfsmodel in gesloten kringloop, dat de recyclage van edele en speciale metalen verzekert. Op basis van een groot groeipotentieel in deze sectoren heeft Umicore de ambitie om haar winsten tegen 2020 te verdubbelen in vergelijking met 2014. Dit moet bovendien resulteren in een evenwichtiger portfolio, als de drie bedrijfstakken geleidelijk aan gelijke bijdragen gaan leveren aan de winsten. Het is ons doel een rendement van meer dan 15% te bereiken gedurende deze periode.
Ontdek hier meer over de economische aspecten van onze strategie Horizon 2020.

Waardeketen en maatschappij

Wij streven naar een nog efficiënter gebruik van metalen, energie en andere middelen in onze activiteiten. Wij zullen hiervoor verdergaan met selectieve, op eco-efficiëntie gerichte initiatieven in business units en sites waar ze een overtuigende waarde creëren, bijvoorbeeld door lagere kosten of een geconsolideerde vergunning.

Goud

Het goud voor goudbaren van Umicore komt uitsluitend uit raffinageprocessen van bedrijven in Europa die door de London Bullion Market Association (LBMA) zijn geaccrediteerd. De accreditatie door de LBMA staat voor de kwaliteit van de raffinage processen, de analysecompetentie en de financiële stabiliteit van deze bedrijven. Bovendien voldoen alle door de LBMA geaccrediteerde bedrijven aan de Responsible Gold Guidance (RGG). De RGG is bedoeld om misbruik aan de rechten van de mens, het financieren van conflicten en terroristische activiteiten en het witwassen van geld te voorkomen en het is gebaseerd op de OECD Due Diligence Guidance.